KEREM ARDA DOKTORA DAVASINI KAZANDI!

‘’Adalet ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır.’’ Mirabeau

Şahsi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arda: ‘’Geçen sene (2020-Ekim) oybirliğiyle kabul edilen “kayıtlı” doktora savunmam Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “memur hatası”, “yönetmelik” vb. nedenler öne sürülerek geçersiz sayıldığından mağdur olmuş ve konuyu yargıya taşımaktan başka çare bulamamıştım. Bugün aldığım “MUTLU” bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.’’ Diyerek söz konusu davanın içeriği ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

HUKUK DEVLETİNİN TEMEL ESASLARI: ‘’HUKUKİ GÜVENLİK’’ VE ‘’BELİRLİLİK’’

T.C. EDİRNE İDARE MAHKEMESİ 2020/1511 Esas, 2021/799 no’lu kararında “….hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin unsurları arasında “hukuki güvenlik” ve “belirlilik” ilkeleri bulunmakta olup, bireyin devlete güven duymasının, ancak hukuki güvenliğin sağlandığı bir hukuk devleti düzeninde mümkün olabileceği, Anayasa’da öngörülen temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ve insan haklarının insan hayatına egemen olması için Devletin, bireylerin hukuka olan inançlarını ve güvenlerini korumakla yükümlü olduğu açıktır.” tespiti ile dava konusu işlemi İPTAL etmiştir.

BENZER MAĞDURİYETLER OLUŞMASIN

Doktora yapmaktan gurur duyduğum, bölgemizin güzide kurumu üniversitemize zarar vermemek amacı ile detaylarına girmeden yürüttüğüm bu sürecin hukuk ve adalet lehine sonuçlanması umut vericidir. Fakat umuyorum ki bu süreç ve karar, benzer durumlar ile karşı karşıya gelindiğinde hukukun ve adaletin herkes için önemli bir teminat olabileceğini, bu kararları veren idarecilere de ispat etsin. Benzer hak ihlaline maruz kalanlar için de yol gösterici olsun.

MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETMEYECEĞİM

Bu sürecin sonunda yaşadığım hak kayıpları sebebi ile hakkım olmasına rağmen “manevi tazminat” talep etmeyeceğimi kamuoyuna bildirmek istiyorum!

Fakat, ilgili kanun gereğince daha fazla mağduriyet yaşamamak adına dava sonucunun ivedilikle işleme alınmasını talep ediyorum. Kararın tamamını da gerek basınla gerek dileyenlerle paylaşabileceğimi belirtmek istiyorum. Ayrıca sürecin devamını da kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğimin bilinmesini istiyorum.
Bu süreçte bana destek veren avukatım Sn. Ulaş Çam’a, aileme ve danışman hocama, konuya ilgi gösteren ve gündemde tutan dostlarıma, dürüst gazetecilere ve vicdanlı insanlara, en önemlisi bu milletin gözbebeği yüce Türk adaletine teşekkürü borç bilirim.
Edirnemiz ve Türkiyemiz için canla başla çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğim diye konuştu.