DEVA PARTİSİ İL BAŞKANI KEREM ARDA’DAN HODRİ MEYDAN!

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda yaptığı açıklamada; “Hükümet tarafından açıklanan % 7 lik büyüme ile ilgili bazı detayları sizinle paylaşmak istiyorum ve milletle daha fazla dalga geçilmemesini ilgililerden rica ediyorum. Bu tespitlere itirazı olan iktidar siyasetçileri ile de onların istediği platformda onların belirleyeceği gazeteci yönetiminde tartışmaya hazır olduğumu tüm kamuoyuna ilan etmek istiyorum.
Hodri Meydan.. Başlayalım;
• Büyüme istihdama, vatandaşlarımızın gelirine ve refahına yansıyan bir büyüme değildir.

 • Her üç kişiden biri işsiz ya da atıl durumdadır.- Her dört gençten biri işsizdir.
 • Her üç gencimizden biri ne eğitimde ne de istihdamdadır.- İstihdam seviyesi halen 2018 yılı Temmuz ayının altındadır.
 • Yoksulluk derinleşmeye ve yaygınlaşmaya devam etmektedir.
 • Yoksulluk intiharları her geçen gün artmaktadır.
  ▪ Vatandaşlarımız çöplerden ve pazarlardan atık gıda toplamaktadır.
  ▪ Vatandaşlarımız temel gıdaları bile taneyle, gramla, çeyrek litreyle almaktadır.
  • Sağlanan büyüme hızı, enflasyon, kurlar, rezervler, Hazine borcu, bankaların kredi portföyü, ülke risk primi gibi bir çok makroekonomik göstergedeki kötüleşme pahasına sağlanmıştır. Diğer bir ifadeyle iç ve dış makroekonomik ve finansal dengeler ciddi biçimde bozularak elde edilen bir büyüme söz konusudur.
  • Büyüme verileri gelir dağılımının bozulduğunu ortaya koymaktadır o Kredi pompalamasına dayanan büyüme politikası gelir ve servet dağılımını daha da bozmuştur.
 • Gayrisafi Katma Değer içerisinde İşgücü ödemelerinin payı geçen yıl %39,0 iken bu oran bu yıl %35,5’e gerilemiştir. Öte yandan Net işletme artığı/karma gelirin payı %41,9’dan %45,8’e artmıştır.
  • Büyüme hızının baz etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde çok yüksek seviyelere çıkması, yılın tamamında ise yüzde 5-6’seviyesini aşması beklenmektedir. Ancak, önemli olan büyümenin kalıcı olarak yüksek seviyelerde olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında bu yıl yüzde 5 civarında bir büyüme gerçekleşse bile 2018-2021 dönemindeki ortalama büyüme hızı yüzde 2,5 civarında olacaktır. Bu veriler Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkemizin uzun dönemli ve potansiyel büyüme hızını ne kadar aşağıya çektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Tüm bunların ışığında milletin zor durumuna gerçek çözümler bulunması çağrısında bulunuyorum.”dedi.