Pekcanlı: “Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir.”

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı “ 1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır” diyerek Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü olarak yaptığı açıklamada
ABD Başkanı Joseph Biden’in 1915’te yaşanan acı olayları “ soykırım” olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir.
Bu açıklama Türkiye- ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan Halkı ile Türkiye Halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır.
1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir. Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşen, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olmalıydı. Bu açıklama ile bu fırsatta kaçırılmıştır.
Güney Kafkasya’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında otuz yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı Azerbaycan’ın işgal altında ki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halkının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde “ soykırım “ ifadesi bütün bu süreçlerin zedelenmesine yol açacaktır. Son zamanlarda Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar ve ülkemiz aleyhine alınan kararlar AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye’ye getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz.”dedi.